Aktuelnosti

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

education-2.jpg

Organi vlasti su dužni da objave elektronske i mašinski pretražive informatore o radu. Ukoliko to ne učine, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uskoro će moći da pokrene prekršajni postupak.

Institucije moraju da izrade informatore o radu na ovaj način do 16. novembra 2022. godine, tj. u roku do godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 105/2021).

Svi elektronski informatori biće objavljeni putem jedinstvenog informacionog sistema, navodi se u saopštenju institucije Poverenika.

Poverenik je svojoj internet stranici objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu.

U skladu sa Zakonom, obavezu izrade informatora o radu imaju državni organi, organi autonomne pokrajine, kao i organi opština i gradova.

Takođe, tu obavezu imaju i javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...