Aktuelnosti

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI

B.WOMEN.jpg

Javni poziv traje do 30. jula 2021.

Za otvaranje jednog novog radnog mesta, privatni poslodavci u Novom Sadu mogu da dobiju subvenciju vrednu 250.000 dinara. Grad ih je pozvao da podnesu zahtev i pod određenim uslovima i kriterijumima dobiju ovaj novac koji se daje u jednokratnom iznosu.

Javni poziv traje do 30. jula i objavljen je na sajtovima grada i gradske uprave za privredu. Radi se o državnoj pomoći male vrednosti koja se poslodavcima u privatnom sektoru odobrava za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije nacionalne službe za zapošljavanje u Novom Sadu.

Poslodavac ima obavezu da radnike koje je na ovaj način zaposlio zadrži u radnom odnosu najmanje 12 meseci, što je dužina trajanja ugovora koji potpisuje sa gradom i nacionalnom službom.

U tom periodu, kako je propisano pored ostalog, delatnost obavlja na teritoriji grada i u skladu sa zakonom plaća poreze i socijalno osiguranje.

Za grad je prioritet da se otvore nova radna mesta za kategorije teže zapošljivih, a to su viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, osobe bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom...

Prioritet za dobijanje subvencije imaće i poslodavac koji zaposli Rome, korisnike socijalne pomoći, nezaposlene koji su duže od 12 meseci na evidenciji, a posebno one koji posao traže duže od 18 meseci.

Mladi do 30 godina ‒ bez završene srednje škole, u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, samohrani roditelji, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja, takođe se navode kao prioritet pri ovakvom subvencionisanom zapošljavanju.

Na kraju prošle godine, u Novom Sadu je zabeleženo 13.014 nezaposlenih, a stopa nezaposlenosti iznosila je 7,9 odsto. Duže od dve godine, prema ovim zvaničnim podacima, na posao čeka 5.660 evidentiranih, što je oko 42,7 odsto od ukupnog broja nezaposlenih.

Najviše ih je sa završenom srednjom školom (4.140), a zatim fakultetski obrazovanih (3.480) i nezaposlenih sa prvim stepenom stručnosti (2.026). Trećinu svih čine stariji od 50 godina (4.406).

Tržištu nedostaju diplomirani informatičari, a posebno programeri, zavarivači, mesari, frizeri, računovođe, diplomirani farmaceuti sa stručnim ispitom, armirači, tesari, diplomirani defektolozi, socijalni radnici i geodetski inženjeri, lekari specijalisti, mašinski i elektroinženjeri, profesori matematike i fizike, ukazuje se u dokumentu Akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada za 2021. godinu.

Javni poziv - Nova radna mesta  

Obrazac zahteva sa biznis planom  

Delatnosti koje se ne subvencionišu 2021  

Izjava podnosioca o primljenoj drzavnoj pomoci 2021  

Kriterijumi za ocenu zahteva 


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...