Stručno osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Vreme održavanja : 08 Nov - 09 Nov 2018
Mesto : Novi Sad

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje - Public Finance Office je u periodu 08. i 09. novembra 2018. godine organizovala STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

savetovanje JN novembar - Copy.jpg

Učesnici stručnog osposobljavanja, pohađali su program stručnog osposobljavanje za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke koji je izrađen u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“, br: 77/2014 i 83/2015), i time su se osposobili za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, za samostalno organizovanje i sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i za kompletno obavljanje poslova javnih nabavki u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE  omogućilo je polaznicima:

 

  • Da se osposobe za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke i da steknu napredna znanja o javnim nabavkama;
  • Proveru znanja na konkretnim pitanjima, po ugledu na pitanja sa ispita UJN;
  • Konsultacije sa stručnjacima  u pogledu specifičnih situacija koje imaju u svom radu;
  • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja;
  • Sertifikat o pohađanju stručnog osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za službenika za javne nabavke, sa navedenim temama u okviru savetovanja;
  • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

Prijava

Podaci o učesnicima