EKOLOŠKI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI I ODNOS CENE I KVALITETA – PRAKTIČNA REŠENJA NAJIZAZOVNIJIH IZMENA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

Vreme održavanja : 26 Apr - 26 Apr 2024
Mesto : Novi Sad, Hotel Veliki

slika za naslovnu.png

Novine koje su donele izmene Zakona o javnim nabavkama, i koje se primenjuju od 1. januara 2024. godine, sa obavezom naručilaca da u javnim nabavkama određuju ekološke aspekte i da obavezno pored cene, boduju i kriterijume kvaliteta, za sve predmete javnih nabavki za koje to određuju novi propisi, pokazale su se u praksi kao najizazovnije, sa velikim brojem pitanja koje postavljaju naši korisnici.

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje PFO, 26. aprila 2024. godine organizovala je jednodnevnu radionicu sa nazivom „EKOLOŠKI ASPEKTI JAVNIH NABAVKI I ODNOS CENE I KVALITETA – PRAKTIČNA REŠENJA NAJIZAZOVNIJIH IZMENA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA“ i već po navici, propise i teoriju pretvorila u praktična rešenja za naručioce.

Naš dugogodišnji predavač, Branimir Blagojević, izneo je tumačenja i otklonio sve nedoumice u vezi sa aspektom zelenih javnih nabavki i praktičnim određivanjem kriterijuma kvaliteta u javnim nabavkama. Svoje višegodišnje praktično iskustvo i praksu u razvijenim zemljama preneo je kroz interaktivnu radionicu, uz jednostavna praktična rešenja, sa primerima za svaki predmet javne nabavke koji prepoznaju novi propisi.

Našim učesnicima smo kao i uvek obezbedili i primer dobre prakse direktno iz Slovenije („najekološkije države sveta“) kroz uključenje našeg  dobro poznatog gostujućeg predavača Boruta Smrdela, sudije Upravnog suda i prethodni predsednik Državne komisije za rešavanje žalbi u javnim nabavkama, koji je preneo dobre prakse u Sloveniji i Evropskoj uniji o mogućnostima određivanja ekoloških kriterijuma i bodovanja kvaliteta, na način koji je u skladu sa Direktivama EU, čija je rešenja Srbija primenila.

Prijava

Podaci o učesnicima