Savetovanje iz oblasti javnih finansija - Vršac

Vreme održavanja : 15 Sep - 18 Sep 2020
Mesto : Vršac, Vila Breg

Kancelarija za budžetsko i finansijsko poslovanje – Public Finance Office organizovala je  višednevno savetovanje iz oblasti javnih finansija u Vršcu, od 15. do 18. septembra 2020 godine, u Hotelu Vila Breg, na kojem su prisustvovali učesnici iz organa lokalne i centralne uprave, javnih i privatnih preduzeća,  direktni i indirektni korisnici javnih sredstava.

Na savetovanju su obrađene teme iz sledećih oblasti: Budžet za sledeću 2021.godinu – smernice za pripremu i unapređenje programskog modela budžetiranja, sa osvrtom na planiranje budžeta u aktuelnoj situaciji covida 19, Interna revizija i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole, velika pažnja bila je usmerena na oblast javnih nabavki tačnije na novi Zakon o javnim nabavkama gde su eminentni stručnjaci iz oblasti javnih nabavki kroz interaktivni rad i predavanje prezentovali učesnicima kako da savladaju prepreke novog Zakona o javnim nabavkama kao i kako da savladaju teškoće prilikom rada na novom Portalu javnih nabavki.

Savetovanje je uspešno realizovano u pozitivnoj atmosferi na obostrano zadovoljstvo svih učesnika kao i predavača, uz odličnu razmenu iskustava.

 

 

Prijava

Podaci o učesnicima