Praktične radionice za primenu novog Zakona o javnim nabavkama

Pomereno za 06 - 08. JUL 2020. Fruške terme, Vrdnik

Saznaj više

Savetovanja

Prijavite se na savetovanja u organizaciji PFO
custom-dashboard-report.png

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA, EVIDENTIRANJA I DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA, FORMATU ELEKTRONSKIH FAKTURA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU PRIHVATANJA I ODBIJANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Na osnovu člana 4v stav 4. i člana 4g stav 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 68/15, 113/17 i 91/19), Ministar...

Saznaj više
covid-19_klrve_hub.jpg

Pokrenuta web platforma KLRVE za gradove i opštine povodom COVID-19 krize - REGISTRUJTE SE!

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope kreirao je Hub odgovora lokalnih i regionalnih vlasti na krizu COVID 19  – veb platformu koja prikazuje iskustva i odgovore lokalnih...

Saznaj više
BIROKRACIJA_HRPA_PAPIRA.jpg

Rok za usklađivanje pravnih lica i preduzetnika sa novim Zakonom o javnim nabavkama ističe 1. jula 2020. godine

Agencija za privredne registre podseća pravna lica i preduzetnike koji su registrovani u Registru ponuđača da 1. jula 2020. godine ističe rok za usklađivanje sa novim Zakonom o javnim nabavkama....

Saznaj više
grado-tecnicas-aplicaciones-software.jpg

DOSTUPNA DEMO PLATFORMA NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI

Obaveštavaju se svi učesnici u postupku javne nabavke da je od danas, 16.06.2020. godine, dostupna DEMO platforma novog Portala javnih nabavki (u daljem tekstu: DEMO platforma). Svi...

Saznaj više