Aktuelnosti

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS

adc27cb1-resize-820x0x100.jpg

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas, na prvoj sednici drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2023. godini, usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama (AP) i jedinicama lokalne samouprave (JLS), kojim se unapređuje uređivanje radnih odnosa za zaposlene u ovim organima.
 
Zakonom se, kroz unapređenje brojnih odredbi koje se odnose na prijem potrebnog kadra u konkursnim procesima, unapređuje rad administracije, a uvodi se i obavezna provera kandidata koja mora biti jasno dokumentovana, kako bi se postigla veća objektivnost u izboru kandidata.

Takođe, zakon predviđa da se u radni odnos obavezno prima kandidat koji je ostvario najbolji rezultat tokom konkursnog postupka, što je značajna pozitivna razlika u odnosu na ranije rešenje prema kojem je od diskrecije rukovodioca zavisilo koji će kandidat biti izabran između prva tri sa liste.

Ministarstvo je prilikom rada na tom zakonu posebno vodilo računa o složenosti samog procesa implementacije kompetencija, te je u cilju jačanja kapaciteta za jedinice lokalne samouprave obezbeđena podrška u njegovoj primeni.

Osim što jača transparentnost i objektivnost konkursnog postupka i zapošljavanja, ovaj zakon doprinosi izgradnji integrisanog sistema upravljanja ljudskim resursima zasnovanog na kompetencijama, navodi se u saopštenju.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...