Aktuelnosti

Privredni subjekti imaju obavezu da redovno ažuriraju podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

510x320_112018-apr.jpg

Agencija za privredne registre podseća privredne subjekte na obavezu da elektronski evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, najkasnije u roku od 15 dana u slučajevima kada se promeni stvarni vlasnik.

Ova obaveza propisana je članom 14. Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, br. 41/18), kojim su predviđene novčane kazne za pravno i odgovorno lice u pravnom licu koje ne postupi u skladu sa zakonom i ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta i koji nema i ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik.

Ažuriranje podatka u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika vrši se elektronski od strane registrovanog subjekta, a promena podatka o stvarnom vlasniku može se izvršiti tek nakon što se registrovani subjekt prijavi sa svojim korisničkim nalogom u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika i na način na koji je prethodno evidentirao podatke o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...