Međuregionalna konferencija "Jadranski forum javnih nabavki"

1.ohrid samo sa logoima.jpg

11.1

12.2

OHRID 2 za sajt

Prijavljivanje za učestvovanje na konferenciji je moguće za sve zemlje iz regiona!


Prijava za savetovanje

Preuzmite dokument

Prijava za savetovanje (EUR)

Preuzmite dokument

Prijava za smeštaj i prevoz

Preuzmite dokument

Prijava za smeštaj i prevoz (EUR)

Preuzmite dokument

Prijava

Podaci o učesnicima