Aktuelnosti

Obaveštenje o raspisivanju javnog konkursa za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini.

annie-spratt-qyaka7w5umy-unsplash-830x0-830x0.jpg

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2021. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar 2021. godine.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2021. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2021. godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar 2021. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2021. godine

Obrazac zahteva za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...