Aktuelnosti

Objavljen model posebnog akta

Javne-nabavke-bez-tendera-3.jpg

Akcionim planom Kancelarije za javne nabavke za 2022. godinu, kao jedna od aktivnosti u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i edukacije, a na predlog zainteresovanih subjekata koji su učestvovali u javnoj raspravi o nacrtu akcionog plana, predviđena je izrada modela posebnog akta naručioca.

U tom cilju, Kancelarija za javne nabavke je u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, pripremila i na svojoj internet stranici objavila model posebnog akta, koji je propisan članom 49. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19).

Modelom posebnog akta bliže je uređen način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci (način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih jedinica), način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga.

Sadržinu posebnog akta naručioci prilagođavaju svojoj organizacionoj strukturi.

Model posebnog akta možete preuzeti ovde.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...