Aktuelnosti

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Mišljenje Kancelarije za javne nabavke u vezi primene člana 38. Zakona, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa zaštitom podataka kako za naručioce tako i za privredne subjekte

ab_1387879871_9fe5_f.jpg

Kancelarija za javne nabavke kao organizacija koja obavlja stručne poslove u vezi za javnim nabavkama, veoma često razrešava pojedine nedoumice i donosi mišljenja u vezi različitih članova Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 - dalje: ZJN) i njihovoj primeni. Ovoga puta prenosimo Mišljenje koje je donela Kancelarija za javne nabavke u vezi primene člana 38. ZJN kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa zaštitom podataka kako za naručioce tako i za privredne subjekte.

Kako je u poslednjem periodu primena upravo ovog člana bila predmet nedoumica mnogih privrednih subjekata i zainteresovanih lica za javne nabavke, Kancelarija je na zahtev podnet od strane Đorđa Mijailovića, stručnog konsultanta Udruženja “Ponuđači Srbije” donela mišljenje u vezi primene člana 38. ZJN.

Pitanje na koje je Kancelarija za javne nabavke dala svoje mišljenje odnosi se na to da li ponuđači mogu da označe kao poverljive podatke koji se odnose na dokaze kojima se dokazuje ispunjenost kriterijuma, kataloge, ponudjenu cenu i elemente cene, kao i druge podatke u vezi sa kriterijumima za dodelu ugovora i uslovima za izvršenje ugovora. Mišljenje KJN u vezi navedenog pitanja je da podatke kojima se dokazuje ispunjenost određenog kapaciteta, odnosno kriterijuma za kvalitativni izbor, ponuđači ne bi smeli da označe kao povreljive.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...