Aktuelnosti

ZAKON O FISKALIZACIJI: Obveznici fiskalizacije za vreme godišnjeg odmora

racunovodstvoirevizija.jpg

Obveznici fiskalizacije koji za vreme godišnjeg odmora neće koristiti nove fiskalne kase i izdavati fiskalne račune, treba o tome da obaveste Poresku upravu podnošenjem prijave sa podacima da bi se napravila jedinstvena oznaka poslovnog prostora. Podaci o promenama (datumu početka i datumu završetka godišnjeg odmora) prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene

Kad privrednici odu na godišnji odmor i zaključaju svoje radnje i nove fiskalne kase, treba o tome da obaveste Poresku upravu.

Obveznici fiskalizacije koji za vreme godišnjeg odmora neće koristiti nove fiskalne kase i izdavati fiskalne račune, treba o tome da obaveste Poresku upravu podnošenjem prijave sa podacima da bi se napravila jedinstvena oznaka poslovnog prostora, objavila je Poreska uprava.

Prijava se podnosi elektronski na portalu ePorezi:

Prijavljivanje datuma početka korišćenja godišnjeg odmora:

  • Odabirom "Tekstualnog unosa", nakon čega se u okviru sekcije "Podaci o podnosiocu" - "Vrsta prijave" bira opcija - Promena podataka iz registra, koja se koristi za privremenu odjavu poslovnog prostora ili izmenu prethodno prijavljenih podataka;
  • Potom se bira oznaka poslovnog prostora gde se uradi promena podataka u registru;
  • U polje Datum početka privremenog prestanka – unosi se podatak o datumu početka godišnjeg odmora.

Isto tako, na tom portalu izgleda postupak za prijavljivanje datuma završetka korišćenja godišnjeg odmora.

Podaci o promenama (datumu početka i datumu završetka godišnjeg odmora) prijavljuju se Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.

Darko Majstorović koji radi zastupanje u poreskim kontrolama kaže da se takvo obaveštenje davalo i ranije kad su "fiskalne kase na odmoru" i da je potrebno da privrednici mejlom obaveste Poresku upravu koliko će dana biti na godišnjem odmoru iako nisu zakonski u obavezi da to urade.

"Nažalost dešavalo se da privrednici, pogotovo koji imaju maloprodajne radnje, odu na odmor i da im u to vreme poštom stigne neki poreski akt, odnosno dokument ili poziv, pošto njihova radnja ne radi Poreska uprava vrlo lako može da im oduzme PIB. Za neprimljeni poziv, Poreska Uprava veoma brzo reaguje da oduzme PIB, ali kad treba da se vrati privredniku PIB onda prođe tri meseca", kaže Majstorović.

I mnogo takvih situacija se dešavalo, kako on kaže, da nekom privredniku stigne poreski dokument dok je na godišnjem odmoru. Iako nije prema poreskim zakonima privrednik u obavezi da obavesti PU kad ide na godišnji odmor (jer je odmor definisan Zakonom o radu) međutim, ipak je potrebno da se obrate mejlom PU pre dolaska na odmor, sa navedenim podacima.

"Privrednici treba da pošalju takav dopis sa podacima firme na mail Poreske uprave, odnosno filijale PU kojoj pripadaju, i tako imaju dokaz da su pismeno obavestili PU, da se ne bi bilo zloupotreba i manipulacija poreskih službi dok su na godišnjem odmoru", kaže Majstorović.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...