Aktuelnosti

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini

ab_1387879871_9fe5_f.jpg

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se zaključno sa 31.03.2022. godine.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2022. godini.

 Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte  edukacije i treninga u turizmu.

 Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije.

 Prilikom dodele sredstava poštovaće se sledeći kriterijumi:

1)  reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;

2)   ispunjenost ciljeva, odnosno  uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;

3)   ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;

4)   održivost projekta;

5)   obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;

6)   ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu. 

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs i portala E-Uprava.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva, zaključno sa 31.03.2022. godine.
 
 
Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2022. godini
 
  
Obrazac zahteva za korišćenje dotacija za projekte promocije i unapređenja turističke ponude kao i projekte edukacije i treninga u turizmu u 2022. godini
 
 
Obrazac izjave 1- o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta
 
Obrazac izjave 2- o nepostojanju sukoba interesa
 
Lista vrednovanja i rangiranja projekata sa ekonomske klasifikacije 481
 


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...