Aktuelnosti

Objavljena Mapa Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

2015-11-29-1448821418-4718017-startupglossary.jpg

Agencija za privredne registre danas je objavila Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (Mapa RegMPRR), na kojoj su prikazane informacije o ulaganjima države, privrednom razvoju i privrednim potencijalima, sa godišnjim podacima za 2021. godinu.

Podaci na Mapi RegMPRR pokazuju da su realizatori podsticaja regionalnog razvoja u 2021. godini realizovali sredstva podsticaja u značajnom obimu i da je podrška države prevashodno bila namenjena privredi.

Ukupni podsticaji u 2021. godini realizovani su u iznosu od 167,6 mlrd dinara, pri čemu se 151,1 mlrd dinara ili 90,1% odnosi na bespovratna sredstva.

Najveći deo ukupno realizovanih podsticaja usmeren je privredi, i to privrednim društvima i preduzetnicima 81,3 mlrd dinara, što je 48,5% i institucijama iz oblasti obrazovanja i nauke 45,5 mlrd dinara, što je 27,2%. U odnosu na prethodnu godinu preko dva puta je povećan iznos podsticaja koji su dati jedinicama lokalne samouprave (14,4 mlrd dinara), institucijama iz oblasti zdravstva (3,9 mlrd dinara) i institucijama iz oblasti kulture (1,2 mlrd dinara).

Na Mapi su dati ključni podaci o privredi i neprofitnom sektoru, koji su objedinjeni iz različitih izvora, tako da ona pruža sveobuhvatnu sliku razvoja domaće ekonomije, ukupno i po teritorijalnom principu, za prethodne četiri godine.

Informacije prikazane na Mapi RegMPRR, na kojoj su sve opštine u Republici Srbiji označene i dostignutim stepenom razvijenosti, prema važećem propisu, predstavljaju posebno koristan izvor informacija za potencijalne investitore u Republici Srbiji, kojima je u interesu da, pre ulaganja na određenoj teritoriji pribave i sagledaju, kako karakteristike dostignutog privrednog razvoja, tako i potencijale za razvoj izabrane teritorije, počev od veličine teritorije, broja stanovnika, kvalifikacione strukture nezaposlenih, kao i druge elemente razvoja teritorije s jedne strane, ali i za subjekte regionalnog razvoja u procesu donošenja odluka o podsticajnim ulaganjima, usmerenim na jačanje ekonomije određene teritorije i podizanje nivoa konkurentnosti privrede na toj teritoriji, a sve u cilju smanjivanja regionalnih neravnomernosti razvoja, s druge strane.

Korisnicima su na Mapi RegMPRR dostupni svi objavljeni podaci bez naknade, a odgovarajućom pretragom ih mogu dobiti kao setove podataka za sva četiri teritorijalna nivoa (Republika Srbija, regioni, oblasti i opštine).


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...