Aktuelnosti

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Neophodna veća transparentnost u javnim nabavkama

revizija.jpg

Iako je vanredno stanje u Srbiji ukinuto 6. maja 2020. godine, građani naše zemlje još nisu videli izveštaj o nabavkama respiratora i druge medicinske opreme naprečac kupljene za vreme njegovog trajanja, iako je takav dokument najavila i premijerka Ana Brnabić.

Istraživanje javnog mnjenja koje je za potrebe organizacije Partneri Srbija, u okviru projekta “Javne tajne o javnom zdravlju” podržanog od strane Balkan Trust for Democracy, sprovela agencija Demostat, sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.500 punoletnih građana od kraja septembra do sredine oktobra 2021. godine, imalo je za cilj da utvrdi da li je, i u kojoj meri, građanima bitno da javne nabavke medicinske opreme tokom epidemije budu transparentne.

Polazna pretpostavka autora istraživanja bila je da će građani, pod sada već dve godine dugom pretnjom i brigom za svoje zdravlje, izabrati da im informacija poput cene nabavke medicinske opreme, zapravo nije od značaja. Međutim, pokazalo se drugačije.

Na primer, skoro svaki drugi ispitanik (njih 47,7 odsto) izjavio je da su informacije o cenama, tj. javnim nabavkama medicinske i druge opreme, izuzetno bitne, a približno svaki deseti ispitanik (9,8 odsto) izneo je stav da nisu bitne. Oko trećina ispitanika (36,8 odsto) je stava da su informacije o cenama delimično bitne.

Svaki treći ispitanik (31,2 odsto od ukupnog broja) saopštio je da nije bilo dovoljno objavljenih informacija o troškovima nabavke medicinske i druge opreme u vreme epidemije korona virusa, svaki približno četvrti ispitanik (23,4 odsto) izneo je mišljenje da su informacije bile delimično objavljivane, dok je približno svaki peti (22,5 odsto) stava da uglavnom nije bilo dovoljno informacija.

Pozitivan stav da je bilo dovoljno informacija ima 16,4 odsto ispitanika, a da ih nije bilo (u potpunosti ili delimično) smatra više od pola ispitanika (53,7 odsto). Gotovo 40 odsto ispitanika smatra da je bilo (u potpunosti ili delimično) dovoljno objavljenih informacija.

Dalje, 45 odsto ispitanika je mišljenja da netransparentnost u javnim nabavkama ukazuje na korupciju u procesima nabavki, a jedna trećina ispitanika (31 odsto) delimično tako misli. Svaki osmi ispitanik ili 12,8 odsto njih ne misli da netrasparentnost u javnim nabavkama ukazuje na korupciju.

Sa druge strane, skoro svaki četvrti građanin (23,7 odsto) potpuno je zadovoljan načinom na koji je Republika Srbija reagovala na krizu izazvanu epidemijom korona virusa, a nešto više od jedne trećine (35,5 odsto) delimično je zadovoljno. Dve petine ispitanika (39,6 odsto) nije zadovoljno načinom na koji je Republika Srbija reagovala na krizu izazvanu epidemijom, a 1,2 odsto ispitanika nije dalo odgovor.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...