Aktuelnosti

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2021. godini

1bbcce252e.jpg

Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 23.09.2021. godine i traje zaključno sa 12.10.2021. godine, računajući i taj dan.

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19 i 66/20), člana 21., 22. stav 4. i 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu („Službeni list APV“, br. 66/2020, 27/2021 i 38/2021-rebalans) i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014, 23/2021-dr. uredbe i 62/2021-dr. uredbe), a u vezi sa Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017) i Obaveštenjem Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00214/2021-01/2 od 22. septembra 2021. godine, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje: 

JAVNI KONKURS
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2021. GODINI

Preuzmite TEXT KONKURSA

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Dodatne informacije možete dobiti putem mejl adrese:
konkurs.oprema2021@vojvodina.gov.rs


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...