Aktuelnosti

Važni koraci ka primeni zelenih javnih nabavki u Republici Srbiji

GPP-e1400767068522.jpg

Zelene javne nabavke su jedan od snažnih instrumenata koji može značajno da doprinese ostvarivanju održivog razvoja Republike Srbije kroz efikasnije korišćenje prirodnih resursa, podsticanje inovacija i poslovanja po principima cirkularne ekonomije i ostvarivanje značajnih ušteda u javnim preduzećima i ustanovama, lokalnim samoupravama i privatnim kompanijama, istaknuto je na seminaru „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji“ koji su organizovali Privredna komora Srbije u saradnji sa udruženjem „Alternativa za bezbednije hemikalije“ (ALHem).

 „Javne nabavke su jedan od instrumenata koji može da doprinese održivom ekonomskom rastu i poboljšanju uslova za inovacije u poslovanju. Učešće javnih nabavki u BDP Srbije je oko 8 procenata dok u EU 14 četrnaest“ , izjavila je Jasmina Ranđelović, programski koordinator u Udruženja AlHem . Ona je dodala da, kada je u pitanju bolja primena zelenih javnih nabavki, osnovni izazovi koje treba prevazići su nedovoljno poznavanje ove oblasti, nedostatak jasnih smernica i uputstava, nedovoljan broj ponuđača na tržištu kao i nedostatak odgovarajućih obuka u ovoj oblasti.

 Izrada Nacionalnog akcionog plana, objedinjenog onlajn portala za zelene javne nabavke, izrada kriterijuma i tehničkih specifikacija za pojedinačne grupe proizvoda, obuka ključnih učesnika u procesu, revidiranje postojećih priručnika kao i uključivanje svih institucija predstavljaju važne i neophodne korake kako bi se koncept zelenih javnih primenio u Republici Srbiji.

Gabrijela Gior, ekspert za zelene javne nabavke u EU predstavila je primere dobre prakse, a na seminaru su predstavljeni i osnovni elementi zelenih javnih nabavki, kriterijumi i tehničke specifikacije za određene grupe proizvoda, kao i veza sa cirkularnom ekonomijom i dobrovoljnim instrumentima kao što su Eko znak i EMAS.

Seminar je organizovan u okviru projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog Fonda SAD, a koji sprovodi Udruženje Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem.


Pitajte nas

Pozovite nas na +381 21 3000-307 ili nam pošaljite E-mail na office@javnefinansije.rs Pišite nam...