Arhiva aktuelnosti Arhiva konkursa

Stranica 1 od 71  >  >>


Rodno odgovornim budžetiranjem do društva jednakih šansi

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je danas da Vlada Srbije od 2015. godine pri planiranju budžeta vodi računa o tome da...
Pročitaj više

Objavljen Pravilnik o dopuni pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

Obaveštavamo vas da je dana 11.06.2019. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 41/2019 objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih...
Pročitaj više

Dodatni izvori finansiranja za mala preduzeća-Sačinjen Nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima

Ministarstvo finansija je sačinilo nacrt zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji će omogućiti domaćim kompanijama i fizičkim licima da ulažu u startap kompanije i inovacije. Mala i...
Pročitaj više

Poslovanje privrede u 2018. godini

U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini. Godišnji izveštaj sadrži analizu uspešnosti poslovanja i finansijskog položaja...
Pročitaj više

Poreska uprava - naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Poslodavci - poreski obveznici, dužni su da za isplate izvršene zaposlenima, na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, poseduju verodostojne računovodstvene isprave, i to: račun za...
Pročitaj više

Mogući modeli za smanjenje poreza na zarade

Država može da smanji poreze na zarade na tri načina i sve opcije koje su igri resorni ministri već neko vreme ozbiljno razmatraju. Prva mogućnost je smanjenje doprinosa na teret zaposlenog,...
Pročitaj više

Mere za IT: Poreske olakšice, startap krediti, IT boksovi

Mere Vlade Srbije za podršku IT sektoru, koje su danas predstavljene u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, odnose se na poreske olakšice u smislu poreza na dobit pravnih lica i poreza na dohodak...
Pročitaj više

Predstavnici DRI o nalazima revizije javnih nabavki na lokalu

Državni revizor Željko Krstić i viši savetnik u reviziji Goran Marić predstavili su glavne nalaze Državne revizorske institucije kada je reč o reviziji javnih nabavki na lokalnom nivou na skupu...
Pročitaj više

Državna revizorska institucija predstavila Izveštaj o radu za 2018. godinu

Državna revizorska institucija (DRI) je utvrdila greške i nepravilnosti u iznosu od 217 milijardi dinara sprovodeći revizije u 2018. godini kod 209 subjekata. Greške u finansijskim izveštajima...
Pročitaj više

Privredni subjekti imaju obavezu da redovno ažuriraju podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Agencija za privredne registre podseća privredne subjekte na obavezu da elektronski evidentiraju svaku promenu podatka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, najkasnije u...
Pročitaj više
Pitajte nas