Aktuelni dodađaji Arhiva

<<  <  Stranica 2 od 2


information-technology.jpg

Nova usluga APRa - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO

Korisnicima je od danas na portalu APR-a dostupna nova elektronska usluga - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO. Da bi se započela elektronska registracija, potrebno je, da se, najpre, u...
Pročitaj više
information_technology.jpg

Stvarne vlasnike treba da evidentiraju svi registrovani subjekti

Više od 74% registrovanih subjekata do sada je evidentiralo podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Od ukupnog broja registrovanih subjekata, koji treba da upišu stvarne vlasnike u...
Pročitaj više

Pitajte nas