2c34d8e88851cab12d743298cf0cad66.jpg

Javne nabavke prilagođene evropskoj praksi

Srbija finalizuje pregovaračku poziciju za Poglavlje 5 u vezi sa javnim nabavkama, istaknuto je na konferenciji iz serije „O čemu pregovaramo“, kojima PKS omogućava privredi da se prilagodi tekovinama EU uz minimum troškova.

Interes srpske privrede je da proces javnih nabavki bude u skladu sa evropskom tradicijom, da se poveća transparentnost postupka i ojača konkurencija, preduslov tržišne privrede i održivog razvoja, navela je Dušanka Samardžić, savetnik predsednika PKS , otvarajući konferenciju, organizovanu  u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.
 
Donošenjem Strategije razvoja javnih nabavki za 2014/2015. uskladili smo regulativu, ali nas čekaju izazovi usklađivanja insituta za njihovo sprovođenje, na kojima sada Evropska komisija insistira, kako bi se izbegli propusti učinjeni u procesu pridruživanja Rumunije i Bugarske, naročito u oblasti antikorupcije, rekao je Borisav Knežević, sekretar pregovaračke grupe.
 
Daliborka Srećković iz Uprave za javne nabavke ukazala je na obaveze Srbije u vezi sa novim evropskim direktivama, koje će članice početi da primenjuju od 2016, dok će Srbija usklađivanje predvideti akcionim planovima za 2016, 2017. i 2018. godinu, u čijoj izradi će osim saradnje sa Evropskom komisijom i iskustava zemalja iz regiona, biti korišćene i presude Suda pravde EU.

Pitajte nas