infllacija.jpg

NBS: Realno merenje i subjektivni osećaj inflacije

Narodna banka Srbije (NBS) danas je saopštila da zbog potrebe održavanja stabilnog poslovnog, investicionog, ali i potrošačkog ambijenta, ima za cilj da održi nisku inflaciju, što i postiže, i dodala da se subjektivni osećaj pojedinca u pogledu inflacije neretko povezuje sa spoznajom sopstvene kupovne moći.

BEOGRAD - Narodna banka Srbije (NBS) danas je saopštila da zbog potrebe održavanja stabilnog poslovnog, investicionog, ali i potrošačkog ambijenta, ima za cilj da održi nisku inflaciju, što i postiže, i dodala da se subjektivni osećaj pojedinca u pogledu inflacije neretko povezuje sa spoznajom sopstvene kupovne  moći.
Metodologija obračuna indeksa potrošačkih cena, koju koristi Republički zavod za statistiku, usaglašena je sa preporukama za obračun harmonizovanog indeksa potrošačkih cena EU. Time je obezbeđena uporedivost obračuna inflacije u Srbiji sa praksom ostalih evropskih zemalja, navela je NBS u saopštenju.
Obračun, kako se dodaje, odslikava stvarnu strukturu potrošnje i navika potrošača - šta trošimo, koliko smo za to spremni da platimo i gde to uglavnom kupujemo. 
Stoga je obračun  indeksa potrošačkih cena zahtevan - snima se više od 600 proizvoda i usluga na stotine prodajnih mesta. 
Realnost se postiže redovnim godišnjim revidiranjem lista proizvoda i mesta snimanja. Indeks potrošačkih cena se, kako je objašnjeno,  dobija objedinjavanjem tako prikupljenih podataka. 
To znači da ovaj indeks uopštava razlike u strukturi potrošnje pojedinaca, ali i da smo, u zavisnosti od pojedinačne strukture potrošnje, različito izloženi efektima poskupljenja i pojeftinjenja pojedinih proizvoda.
Tako, na primer, stanovništvo sa manjim primanjima više je izloženo efektima promena cena hrane i obrnuto, kayye NBS i dodaje da se subjektivni osećaj pojedinca u pogledu inflacije neretko povezuje sa saznanjem o sopstvenoj kupovnoj moći. Pri tom se zaboravlja se da na nju pored cena utiče i raspoloživi dohodak i mogućnost da se potrošnja preusmeri na jeftinije proizvode, navodi NBS.
Narodna banka Srbije, upravo zbog potrebe održavanja stabilnog poslovnog, investicionog, ali i potrošačkog ambijenta, ima za cilj da održi nisku inflaciju.
"To i postižemo - u avgustu je međugodišnja inflacija iznosila 2,1 odsto. Naravno, smisleno je da stanovništvo, čak i pri ovom nivou inflacije, mora da se prilagođava i po potrebi menja svoje navike - da kupuje gde je najjeftinije i proizvode kojima uz najpovoljnije cenovne uslove može da zadovolji svoje potrebe", navodi se u saopštenju.
Takođe, time se podstiče konkurencija među ponuđačima, što dodatno doprinosi stabilizaciji i urednoj i adekvatnoj snabdevenosti tržišta.
Uz odgovornu monetarnu politiku i to će doprineti racionalnijem zadovoljenju naših potrošačkih sklonosti, kažu u NBS.

Pitajte nas