evri.jpg

Minimalna cena rada ostaje 121 dinar

Beograd, 14. septembar 2015. godine – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici donela odluku da visina minimalne cene rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar–decembar 2016. godine, iznosi 121 dinar (neto) po radnom času.

U saopštenju se navodi da je Vlada ovu odluku donela u skladu sa članom 112 Zakona o radu, koji propisuje da, ukoliko Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije ne utvrdi minimalnu cenu rada u roku od 15 dana od dana početka pregovora, visinu minimalne zarade utvrđuje Vlada Srbije, i to najkasnije 15. septembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

Pitajte nas