f174a.jpg

Pametne farme u Srbiji do 2020.

Farme po standardima Evropske unije moraće da ispune oštre kriterijume koji su u vezi sa zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti

Sektor uzgoja živine i svinja u Srbiji ima najveći broj objekata koji imaju obavezu primene  Direktiva EU o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, rečeno je u PKS na konferenciji  “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja”.
 
IPPC Direktiva propisuje jasne tehničke uslove koji se moraju ispuniti da bi se proizvod označio kao zdravstveno bezbedan i mogao da se plasira na tržište EU, ukazao je Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS.  IPPC je najteža direktiva koju u Srbiji treba primeniti na nove ali i na oko 180 postojećih objekta, rekao je Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine. Kroz ovaj projekat pokušavamo da prilagodimo poslovanje postojećih 70 farmi smanjenjenjem zagađivanja i korišćenjem otpada u energetske svrhe. On je napomenuo da će se “pametne farme” finansirati najvećim delom iz sredstava IPARD  programa.
 
Projekat realizuje Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u Beogradu.

Pitajte nas